NB Nyhetsbyrån

Slaget vid Lund – det blodigaste i Nordens historia

ED02913A-ACFE-46FA-AF09-AB320311FE1C

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-12-04

När vinterkvällen den 4 december 1676 – idag för 345 år sedan – sänkte sig över fälten kring den skånska staden Lund, hade svenskarna till slut tagit hem segern. Men priset bliv högt. Runt 14.000 döda, sårade och tillfångatagna på båda sidor.

År 1675 hade inte varit lyckosamt för den svenska stormaktens styrkor. Man hade förlorat mark i norra Tyskland i kriget mot Brandenburg och danskarna dominerade till sjöss. Den unge svenske kungen Karl XI hade fullt upp med att försvara de områden som hans far, krigarkungen Karl X Gustav, hade erövrat från Danmark 1658.

När det gick dåligt för svenskarna i Nordtyskland, passade danskarna på att invadera Skåne sommaren 1676 för att försöka ta tillbaka de sydsvenska landskapen. Lokalbefolkningen slöt ofta upp kring de danska styrkorna och motgångarna hopade sig för Sverige.

Den danska armén hade gått i läger utanför Lund när svenskarna nådde Skåne. Då isen lade sig på Kävlingeån i början av december, kunde den svenska hären gå över för att möta dansken – som trodde att fienden hade gått i vinterkvarter.

Det hade inte svenskarna. På morgonen den 4 december ställde man upp 6.000 ryttare, 2.000 infanterister och tolv kanoner. Mot sig hade man den danska styrkan – förstärkt med holländska matroser – och 56 kanoner. Svenskarna var i underläge – knappt två mot tre. Och hade bara en femtedel så många kanoner.

Den svenska hären lyckades tidigt ta och hålla höjderna norr om Lund och de danska styrkorna pressades tillbaka. Danskarna leddes av kung Kristian V, men det var bröderna Carl och Friedrich von Arenstorff , båda tidigare i svensk tjänst, som de facto förde befälet. Överbefälhavare var Carl von Arenstorff, men han sårades dödligt i början av slaget. Brodern fick då ta över.

Under hela dagen böljade striderna fram och tillbaka och utgången var länge oviss. Men till slut fick svenskarna övertaget och de danska trupperna drevs tillbaka, nedgjordes eller tillfångatogs. Kung Kristian undkom med knapp nöd. Slaget vid Lund blev det blodigaste i Nordens historia.

På den svenska sidan utmärkte sig Livregementet under Nils Bielke och förbandet tilldelades en halmkrans av kungen. Denna bärs fortfarande av det svenska Livgardets dragoner samt av Livhusarerna. Båda förbanden har den 4 december som högtidsdag.

Kriget vanns till slut av Sverige och man slöt fred 1679. Året därpå beseglades freden genom giftermålet mellan Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora. De båda blev föräldrar till Karl XII. Danmark gjorde ett försök till att invadera och ta tillbaka Skåne. Det var 1710, men även det misslyckades.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021