NB Nyhetsbyrån

MED: Stockholms stad behöver fokusera på kärnverksamheten

BILD MED

isabelle

- Publicerad 2020-12-04

Det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling vill se krafttag mot brottsligheten, skrota identitetspolitiken och minska skatteslöseriet. Idag skriver Anders Jarn, ordförande för Medborgerlig Samling (MED) i Stockholm Stad och Mikael Flink, ordförande för MED i distrikt Stockholm på Nyhetsbyråns debattsida, Vox Populi:

Vi har i punktform listat upp de största problemen Stockholms Stad dras med just nu:

 • bostadsbrist 
 • brist på lokaler för företag
 • köer samt trängsel på gatorna och i kollektivtrafiken 
 • stökiga skolor och oacceptabelt dåliga studieresultat
 • en vacklande ekonomi, staden har skulder på 63 miljarder kronor och bara under 2019 ökade skulderna med 9,5 miljarder 
 • infrastruktur som är starkt eftersatt 
 • hotande elbrist
 • höga skatter 
 • segregation och grov brottslighet som ökar på ett alarmerande sätt 
 • dåligt fungerande integration av nyanlända
 • hotande ghettoisering

Stockholmarnas livskvalitet är långt ifrån så bra som den skulle kunna vara. Den högst prioriterade frågan just nu är trygghet på gator och torg. Både nuvarande och tidigare makthavare i Stockholms stad har med öppna armar tagit emot återvändande IS-terrorister, det vill vi i MED se ett slut på. 

Individer utan laglig rätt att vistas i landet erhåller försörjningsstöd och hotellnätter på stockholmarnas bekostnad. Dessa tokigheter måste upphöra. Vi vill se kraftfulla satsningar på ordningsvakter och säkerhetshöjande åtgärder i samtliga stadsdelar.

Den styrande alliansens trafikpolitik, med Daniel Helldén i spetsen, har gett upphov till helt nya problem för stockholmarna. Politiken behöver orienteras om. Vi vill att stadens politik ska syfta till att främja framkomlighet för alla trafikanter. Bygget av Östlig förbindelse bör inledas snarast så att Stockholm äntligen får en komplett ringled. Vi vill bevara Bromma flygplats som en betydelsefull länk till övriga delar av landet och utlandet.

Vi vill sätta stopp för identitetspolitik, aktivism eller politisk opinionsbildning i stadens förvaltning. Istället ska stadens förvaltning ha saklighet, opartiskhet, rättssäkerhet och likhet inför lagen som ledord. 

Vi vill bekämpa skatteslöseri på alla nivåer – inga fler bidrag till utopiska värdegrundsprojekt eller fritidssysselsättning för vuxna människor. Även om Stockholms stad är en stor arbetsgivare saknas behov av de över 200 kommunikatörer som idag är anställda av staden. Bidragsfusk ska kraftfullt motarbetas och bidragssystemen måste bli mindre generösa. 

Ett arbete med att reformera Stockholms upphandlingsorganisation behöver inledas för att säkerställa att alla upphandlingar blir transparenta, prisvärda och optimala. En oberoende kommunrevision bör införas istället för den nuvarande revisionen, som utförs av förtroendevalda politiker. Idag har vi alltså ett system där politiker granskar politiker, vilket är helt orimligt. 

De reformer vi föreslår kommer att möjliggöra en framtida sänkning av kommunalskatten.

Fokus ska framöver ligga på kommunens kärnverksamhet. Stadsplanering, infrastruktur, utbildning, omsorg, bibliotek, miljö och trygghet är verksamheter som ska vara av hög kvalitet och ha medborgarnas förtroende. Stockholms stad har alla förutsättningar att åter bli en kommun som sätter sina medborgares bästa i första rummet.

Anders Jarn och Mikael Flink


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021