NB Nyhetsbyrån

Prischock på diesel efter nyår

E98DE476-88AD-4194-851C-244EEFC5A393

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-11-17

Det blir en prischock på diesel efter nyår. Då höjs priset med en krona litern. Det är S-regeringen och framför allt Miljöpartiet som vill driva på prisökningen. Redan idag är svensk diesel näst dyrast i världen. Bara Hongkong är dyrare.

Det är andelen biodiesel i drivmedlet som gör det dyrare. Men skatten på svenskt drivmedel ligger också i världstoppen. Riksdagsmannen Martin Kinnunen (SD) menar att situationen är ohållbar och att priset skulle sänkas med flera kronor om Sverigedemokraterna fick bestämma.

Idag är situationen mycket ansträngd för människor som bor på landet med långa sträckor till arbete eller affär. Lantbrukarna håller också på att knäckas under de höga dieselpriserna som redan idag ligger flera kronor över grannländernas nivåer.

Christopher Jarnvall

Lyssna till inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021