NB Nyhetsbyrån

Svensk ”integration” – är det sharialagar och islamistiska nämndemän?

E3545F87-BC8C-44E2-B484-5A2AFB6CEF6D

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-11-14

Vi skall skilja på assimilering och integration! Det förra handlar om att den som kommer till Sverige anpassar sig och blir svensk. Det senare om att även vi skall möta dem som kommer – samt anpassa oss till deras kultur och samhällssyn.

Det talas numera oftast om ”integration”. Ibland, kanske, för att man inte förstår skillnaden. Men tyvärr ofta av andra skäl: Många av våra politiker vill att vi skall möta det nya och anpassa oss. Det blir ju enklast om vi viker ned oss…

Jodå, man kan möta det som är nytt – om det är bra! Men är det dåligt finns det inget skäl. Den som kommer, skall i regel ta seden dit han kommer. Ungefär som när man gästar någon i vederbörandes hem.

Ett exempel på ”integration” är de islamistiska nämndemän som avslöjas då och då i det svenska rättsväsendet.

Nyligen skrev Doku om en nämndeman i Göteborgs tingsrätt, utsedd av Vänsterpartiet, som har författat flera texter som publicerats på moskéers och islamiska föreningars hemsidor. NB Nyhetsbyrån skrev om detta.

I texterna beskriver den kommunistiske nämndemannen hur en man skall tillåtas att slå en ”upprorisk” fru och att flickor skall täcka sig. I texterna försvarar han polygami och förklarar att kvinnans viktigaste plats är i hemmet samt att sharialagar är det mest rättvisa systemet för alla.

Nu skall Vänsterpartiet i Göteborg utreda om mannen är lämplig att representera partiet. Heter det…

Mannens texter har alltså publicerats på en rad islamiska föreningars och moskéers hemsidor, framförallt hos sådana som ideologiskt har kopplas till Muslimska brödraskapet, en institution som Socialdemokraterna samarbetar med. Göteborgs moské är en av de platser där islamisten har verkat.

I moskéerna och föreningarna har mannen varit cirkelledare för studieförbundet Ibn Rushd om islamisk rättslära och han har även hållit föreläsningar. Parallellt därmed har han alltså varit lekmannadomare i en svensk tingsrätt och bl a hanterat fall av misshandel i nära relationer.

Varsågoda: Här har ni integration modell Sverige. Vi släpper godtroget och naivt in helt fel personer. Inte bara i vårt land utan i den statsförvaltning och det rättssystem som vi i dagligt tal kallar ”samhället”. Hur korkade kan vi bli?!

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021