NB Nyhetsbyrån

”Måste kulturen vara vänster?”

6CD0A4AD-A30B-445D-930A-34855C22A66E

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-11-13

Lars Anders Johansson, författare och debattör, berättar på Oikos’ seminarium om hur det är att vara höger inom kulturlivet – samt om esteticismen inom vänstern. Varför blev vänstern dominerande?

Vänsterextrema ETC varnar för att ”högerintellektuella” nu håller på att ta över. Dock är vänstern helt dominerande numera. Vänstern hade en mycket målmedveten policy att ta över institutionerna på 1960- och 70-talen. Kulturlivet var ett mål för vänstern.

Socialdemokraterna ville knyta kulturen till sig och man ville ta fram en helt ny kulturpolitik. Olof Palme ville grunda Kulturrådet och utredarna hämtades från arbetarrörelsen – men inte från det då etablerade kulturlivet.

Högern protesterade i riksdagen, men förgäves. En ny kulturpolitik klubbades 1974, basen för den kultur vi ser idag. Det fanns – och finns – en tydlig tanke att göra kulturen ”vänster”.

”Måste kulturen vara vänster?” Det har man sedermera frågat sig och svaret är förstås ”nej”. Men vänsterrörelsen är etablerad och lyckades expandera under den samhälleliga vänstervridningen för 50 år sedan.

När det gäller arkitekturen har klassicismen pressats tillbaka till förmån för modernismen, som fick representera den segrande sidan – USA – i Andra världskriget. Både Stalin och Hitler gillade klassicismen…

Vänstern kunde segra inom kulturen eftersom den hade agendan att ta över och styra. Detsamma gällde inte kulturhögern. De borgerliga kulturarbetarna lämnade snabbt scenen och institutionerna och lämnade över till vänstern.

Nu har Miljöpartiet tagit över kulturpolitiken och man vill styra upp kulturlivet ännu hårdare via bulvaner i institutionerna. Men kulturminister Amanda Lind har ändå förstått principen ”armslängds avstånd” som ursäkt för att låta politiskt tillsatta aktörer styra…

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021