NB Nyhetsbyrån

Ivar Arpi: När kön är viktigare än kompetens

F6BC77D8-09DB-4191-812C-BA0085FF4581

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-11-13

När kön är viktigare än kompetens… Ivar Arpi är journalist, författare och samhällsdebattör. Han inledde Oikos’ seminarium denna helg med att tala om så kallad Woke-kultur och genderinflytande och det hot dessa fenomen utgör mot den akademiska friheten.

Detta handlar bland annat om att köpa ut män från exempelvis lärosäten och istället få in kvinnor. Det handlar om att få till ”rätt” proportioner mellan män och kvinnor – inte den bästa forskningen.

Det finns en målsättning från regeringens sida om att ha ett visst antal kvinnor. Kön är viktigare än kompetens. Man talar om ”sociala konstruktioner” och rör sig bort från vetenskapen till förmån för identitet.

Jämför man Sverige med USA, ser man exempelvis att förändringarna sker inifrån i Sverige. Det är regering och professorer som driver på. I USA sker förändringarna under press från studenter. Där är universiteten oberoende.

På politisk nivå var den tidigare ledaren för Folkpartiet Bengt Westerberg pådrivande mot den politik vi ser idag och som varje regering sedan har fortsatt att implicera.

Om man ger sig ut i ”kulturkampen” blir man i regel tystad. Många vill inte ens ta debatten i det offentliga. Även Arpi har tystats och han ser problemen när samhällsfunktionerna – inte minst skolan – är genomsyrade av folk med politiskt korrekta åsikter.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021