NB Nyhetsbyrån

”Jag har JO-anmält Folkhälsomyndigheten”

4D764774-FBA4-4D69-A2BB-CE068628B09D

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-09-26

Opinionsjournalisten Rebecca Weidmo Uvell skriver på sin blogg att hon har JO-anmält Folkhälsomyndigheten, eftersom den indirekt anklagar riksdagens ledamöter för att vara köpta av tobaksindustrin.

Weidmo Uvell väbder sig emot att FHM genom sin närvaro legitimerar ett seminarium som statligt betalda anti-tobakslobbyister som Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak, A non smoking generation och Visir höll i. Staten skall varken ge dem pengar eller sanktionera dem, menar hon.

Hon understryker att skattepengar skall gå till nödvändigheter för samhälle och medborgare, inte till lobbyingorganisationer som vill förbjuda vuxna människor att röka. Varför ställer FHM upp på detta?!

JO-anmälan föranleddes av att FHM:s representant Josefin Jonsson beskyllde hela riksdagen för att vara köpt av tobaksindustrin. Detta eftersom riksdagen inte skulle ha fattat ett tillräckligt restriktivt beslut mot tobaksbruk.

Justitieombudsmannen, JO har till uppgift att ta emot anmälan från allmänheten, om man tycker att någon myndighet har agerat felaktigt. Det anser alltså Rebecca Weidmo Uvell, som vill se en översyn av den statligt finansierade lobbyismen.

”Sist jag kollade hade till exempel alla de där organisationerna mer eller mindre samma postnummer och adress trots att de mottog stöd separat.” Det skriver Weidmo Uvell på sin blogg i samband med att hon JO-anmäler Folkhälsomyndigheten.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021