NB Nyhetsbyrån

Cancerfondens attityd gör att folk fortsätter att röka

5B150561-6C45-443E-BB7C-B2816104B4B3

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-09-17

Anders Milton är ordförande i Snuskommissionen. Han skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten, att Cancerfondens generalsekreterare underminerar arbetet mot cigarettrökning genom att inte anpassa sin analys efter vetenskapen. Varför pekar man på att snus är cancerframkallande?!

Det finns inget samband mellan snus och cancer, menar Anders Milton. Cancerfonden har visserligen slutat tala om cancer i samband med snus – men lika fullt fortsätter man att behandla snus som om det vore lika farligt som cigaretter. Cancerfondens fokus har nu i stället förskjutits till nikotinet och att det skulle vara farligt.

Metoden liknar den som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) använde i en rapport och som dömdes ut som forskningsetiskt tvivelaktig. Övergången från snus till cigaretter är i det närmaste obefintlig – 96 procent av alla rökare börjar med cigaretter direkt, inte andra tobaksprodukter.

Däremot finns det ett annat samband: Av snusarna började 56 procent med cigaretter och övergick sedan till mindre farliga produkter. Av dem som söker alternativ till rökning har 2/3 blivit rökfria tack vare snuset.

Milton avslutar: Om man börjar med att säga som det faktiskt är skulle det gå att gemensamt bekämpa rökningen. Cancerfondens nuvarande metoder leder bara till att de som behöver hjälp att sluta röka slår dövörat till.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021