NB Nyhetsbyrån

Det är fortfarande skamligt med psykisk ohälsa…

320FCD77-622B-47D9-84CA-8258A2B47C00

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-08-31

Jag förstår inte att vi inte kommit längre i vår förståelse för psykisk ohälsa. Hjärnan är sjuk. Många olika sjukdomar kan drabba hjärnan. Precis som övriga kroppen. Trots det är stigmat stort och skamligt för dem som drabbas – och deras anhöriga. Speciellt om den drabbade har gjort något brottsligt i sin sjukdom, i sin verklighet.

Att någon drabbats av diabetes, hjärtinfarkt eller brutet ben är fullt naturligt att prata om men att prata om att ens nära drabbats av hjärnsjukdom är tabu – med rädsla för att mötas av oförståelse och tillbakadragande från andra människor.

Att ha gjort en brottslig gärning i sin sjukdom kan resultera i rättspsykiatrisk vård. Vård inom rättsväsendet. Svensk lag förbjuder fängelse om Rättsmedicinalverket efter undersökning konstaterat sjukdom eller störning.

Här finns inget tidsbestämt “straff”/vård. Här är den sjuke helt utlämnad till läkare, psykiatriker, psykologer och vårdare. Här får man inte neka till medicinering, vilket är många patienters rädsla då biverkningarna är många.

Här får man inte visa ilska, frustration eller få utbrott över sitt liv. Det straffas med förmånsindragningar som t ex den dagliga promenaden.

Ett liv i limbo och utan att veta hur länge det kommer att pågå. Skulle du klara det? Jag skulle inte göra det…

Vissa patienter är så sjuka att det är nödvändigt att de har mycket strikta restriktioner och inte vistas ute bland andra människor. Men det finns patienter som inte är fullt så sjuka, som har livsvilja, ett hopp om framtiden som,har anhöriga och fortfarande har vänner.

Det är viktigt att förstå att dessa människor är otroligt sårbara och de ska mötas med stor respekt och mycket empati.

Det är människor som fråntagits sin självbestämmanderätt vad gäller det mesta. Totalt utlämnade till andras bestämmande och åsikter. Det ställer höga krav på personalen runt patienten.

Alla behöver inte vara läkare och psykiatriker men bör åtminstone internutbildas i de hjärnsjukdomar som förekommer i deras vårdmiljö. Få bättre inblick i hur det är att vara i patientens situation och sjukdom.

På det sättet kan man skapa en förståelse och prata med patienten på en annan nivå.

För det här är människor med mycket ångest, som misslyckats med det mesta, vars självförtroende knappt finns längre. Men det är fortfarande en mammas son, en pappas dotter och det finns alltid en tragisk historia bakom varje patient – människa.

Hoppas detta kan bli en tankeställare.

Ninni Högnäs

Bild: Rättsmedicinalverket


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021