NB Nyhetsbyrån

Polisrapport pekar ut riksdagsmän som klanmedlemmar – här är namnen

riksdagsmän utpekade i klaner

swedberg

- Publicerad 2020-09-25

I en hemlig rapport från polisen pekas flera riksdagsmän ut som knutna till kriminella klaner. Två av de utpekade riksdagsmännen är moderater, en är kristdemokrat och en är socialdemokrat. Fria Tider har som första svenskt medium gått igenom rapporten från polisen och publicerat namn och bilder på personerna.

Den hemliga polisrapporten heter ”Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige” och togs fram i januari i år av Nationella operativa avdelningen, Noa. Noa är en särskild underrättelseenhet inom polismyndigheten.

I början av september i år klargjorde biträdande rikspolischef Mats Löfving att det finns cirka 40 kriminella klaner i Sverige, med den då okända polisrapporten på 33 sidor som källa.

– De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, förklarade Noa-chefen Linda H Staaf för SVT apropå de kriminella klanerna.

– Ur ett systemhotande perspektiv är det mycket, mycket allvarligt.

Samtliga klaner som nämns i polisrapporten utgörs av släktnätverk med ursprung i Mellanöstern. Polisen konstaterar att det finns fler kriminella klaner i Sverige än de med Mellanösternbakgrund, exempelvis somaliska klaner som bland annat stöder den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab. Man skriver att ”det har dock inte varit möjligt att titta närmare på dem inom ramen för rapporten”.

Vidare konstateras i rapporten att ”klansamhällen är vanligt förekommande” i Mellanöstern och att ”genom sin kriminella verksamhet erhåller nätverken ekonomisk vinning. Hot, våld, utpressning, narkotika- och vapenhandel samt penningtvätt är genomgående drag bland de släktbaserade kriminella nätverken, men de enskilda nätverken ägnar sig även åt annan brottslighet.”

I rapporten pekar man ut ett 20-tal städer och orter i Sverige där de klankriminella är verksamma. Dessutom namnges 121 klankriminella invandrare med fullständigt namn och personnummer. De 121 namngivna är endast ett urval av de klankriminella i Sverige, men de har tagits med i rapporten då de antingen bedöms ha en ”äldste”-roll i klanerna alternativt är ”tongivande” eller ”särskilt brottsaktiva” aktörer.

Enligt polisen var den förste klankriminelle politikern som tog sig in i riksdagen Yilmaz Kerimo. Officiellt representerade han Socialdemokraterna i riksdagen mellan 1998 och 2017. Inofficiellt var han dock en representant för det så kallade Södertäljenätverket, en kriminell klan med bas i Södertälje, som utgörs av syrianer. Den syrianska klanen består främst av invandrare från Turkiet.

Från 2010 fick Kerimo sällskap av ytterligare tre representanter från den kriminella klanen. Två av dem var Massut ”Metin” Ataseven och Edip Noyan, som båda var riksdagsmän för Moderaterna 2010 till 2014. Den tredje var Robert Halef som sedan 2010 är riksdagsman för Kristdemokraterna och fortfarande sitter i riksdagen för partiet.

Förutom riksdagsmän i riksdagen har Södertäljenätverket representanter i Södertäljes kommunfullmäktige. De har infiltrerat kommunen med tjänstemän som hjälper klanen med exempelvis bygglov. Klanmedlemmar jobbar även på såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen för att se till att klanen kommer över bidragspengar.

Enligt polisens rapport har Södertäljenätverket ”ojämförligt störst inflytande på det politiska livet på såväl kommunal som på nationell nivå”. De har s k möjliggörare och infiltratörer i kommunal och statlig förvaltning. Polisen bedömer att tongivande kriminella aktörer inom Södertäljenätverket har en god förmåga att knyta, för den kriminella verksamheten, strategiskt viktiga kontakter på tjänstemannanivå inom Södertälje kommun och inom myndigheter. Det framgår av rapporten.

Även om syrianerna pekas ut som en av de mer problematiska invandrargrupperna när det gäller klankriminalitet, är de långt ifrån de enda som organiserar sig i sådana klaner. En annan problematisk invandrargrupp som pekas ut av polisen är så kallade mardelliaraber, som ibland även kallas för mhallami, mardinli eller mhalmiter.

Det handlar om en arabisk-muslimsk folkgrupp som ursprungligen kommer från Turkiet.

Familjen Ali Khan, en klan som främst är verksam i Göteborgsområdet, utgörs av mardelliaraber. Till skillnad från syrianerna i Södertäljenätverket har araberna i Ali Khan-klanen betydligt svårare för att infiltrera kommunen eller myndigheterna ”eftersom medlemmarna saknar högre utbildning”, konstaterar polisen. Istället förlitar sig klanen på våld, hot och trakasserier, ofta mot myndigheter och tjänstemän, för att få igenom sin vilja. Vid behov kallar de in klanmedlemmar från Tyskland och Nederländerna.

En fjärdedel av klanerna, tio stycken, kan istället kopplas till invandare från Palestina. Det finns även kriminella klaner i Sverige som bildats av invandrare från Libanon, Irak och Afghanistan, konstaterar polisen i sin hemliga rapport.

Andreas Swedberg

Relaterat
Polischef: ”Utländska kriminella klaner hotar Sverige”


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021