NB Nyhetsbyrån

Elbristen är påtaglig – hotar utvecklingen av nya bostadsområden och arbetstillfällen

ELBOLAG

isabelle

- Publicerad 2020-06-22

Det råder stor brist på kapacitet i Sveriges elnät. Nya bostadsområden och nya företag som vill etablera sig i Stockholm kan inte räkna med garanterad elström. ”Mitt bolag är en av flera utvecklare i Västra Roslags-Näsby där tillträde var planerat till 2021, men på grund av bristen på kapacitet riskerar nu tillträdet skjutas på framtiden, säger Samir Taha, bostadsutvecklare”.

Flera kommuner i Stockholm kan inte byggstarta projekt i den omfattning som är möjlig på grund av kapacitetsbrist av el. Den senaste tidens elektrifiering av samhället har lett till ökade behov, och allt fler ställer nu krav på att elnäten behöver förnyas och byggas ut för att möta framtidens krav.

En av dem är Samir Taha, bostadsutvecklare. Han har precis haft möte med Täby kommun om en markanvisning i Roslags Näsby.

– Efter flera år med detaljplanearbete gällande tolv radhus i Västra Roslags Näsby så antogs detaljplanen för något år sedan och det var tänkt att genomförandet skulle påbörjas Q1 2021. Men det är så att Täby kommun inte kan utveckla området i den planerade takten på grund av kapacitetsbrist av el, så nu kanske vissa projekt måste skjutas på framtiden och kan komma att skjutas till 2026, även om kommunen är lyhörd och försöker vara tillmötesgående. Mitt projekt är väldigt litet och kan kanske komma igång tidigare av den anledningen men många andra utvecklare får nog skjuta fram sina projekt, säger Samir Taha till Nyhetsbyrån.

Det saknas överföringskapacitet såväl lokalt, regionalt och nationellt i Sverige. Enligt Taha är det främst ett transmissionsproblem på grund av eftersatta investeringar i elnätet. Det går alltså inte att få fram tillräckligt med el för att täcka Stockholms framtida utvecklingsbehov i nuläget.

– De bostäder som efterfrågas nu kommer inte kunna byggas ut i den takt som planerats. Den ekonomiska utvecklingen i regionen kommer att hämmas. Det påverkar även etableringen av nya arbetsplatser. Glöm elektrifieringen av bilar, elcyklar och andra transportmedel i större skala. Jag undrar bara vem som återigen ska träda fram och säga ”vi såg det inte komma” säger Samir Taha, till Nyhetsbyrån.

NB Nyhetsbyrån har tidigare skrivit om problemen med Sveriges elförsörjning.

Isabelle Eriksson

isabelle@nyhetsbyran.org


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021